0-2906-3220-1, 0-2906-8093

สินค้าของ GREEN กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาหล่อลื่น ยี่ห้อกรีน

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิ สารเคมีงานซ่อมบำรุง, น้ำมัน, สเปรย์อุตสาหกรรม, จารบีที่ใช้ในงานด้านบริการและงานซ่อมบำรุง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือช่าง   และยังได้จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหลากหลายประเภท เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, พลังงาน และยานยนตร์เป็นต้น

Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.