0-2906-3220-1, 0-2906-8093
 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
คุณสมบัติ : ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน จารบี และคราบสิ่งสกปรกต่างๆบนโซ่-เฟือง จักรยาน,มอเตอร์ไซค์ หรือส่วนต่างๆบนรถไม่กัดกร่อน ไม่กัดสี ไม่กัดยาง และส่วนต่างๆของรถ

Bio-Clean

 
REGULAR PRICE :
SALE PRICE :
AMOUNT :
 
Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.