0-2906-3220-1, 0-2906-8093
 

เป็นน้ำยาบริสุทธ์ไม่ต้องผสมใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก คราบไขมัน และคราบฝุ่นละอองต่างๆ ใช้ไล่ความชื้นใน อุปกรณ์ทุกชนิดแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบขาวหลังการใช้งาน ไม่ทำลายพื้นวัสดุทุกชนิด เช่น พลาสติก วานิช ยาง โลหะ เลนซ์ ลายวงจร สามารถแช่ได้โดยไม่กัดสีของอุปกรณ์ เป็นน้ำยาบริสุทธ์ไม่ต้องผสมใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก คราบไขมัน และคราบฝุ่นละอองต่างๆ ใช้ไล่ความชื้นใน อุปกรณ์ทุกชนิดแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบขาวหลังการใช้งาน ไม่ทำลายพื้นวัสดุทุกชนิด เช่น พลาสติก วานิช ยาง โลหะ เลนซ์ ลายวงจร สามารถแช่ได้โดยไม่กัดสีของอุปกรณ์ เป็นน้ำยาบริสุทธ์ไม่ต้องผสมใช้ทำความสะอาดคราบสกปรก คราบไขมัน และคราบฝุ่นละอองต่างๆ ใช้ไล่ความชื้นใน อุปกรณ์ทุกชนิดแห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบขาวหลังการใช้งาน ไม่ทำลายพื้นวัสดุทุกชนิด เช่น พลาสติก วานิช ยาง โลหะ เลนซ์ ลายวงจร สามารถแช่ได้โดยไม่กัดสีของอุปกรณ์

CONTRACT CLEANER

 
REGULAR PRICE :
SALE PRICE :
AMOUNT :
 
Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.