0-2906-3220-1, 0-2906-8093
 

ENGINE – G เป็นน้ำยาที่มีสภาพที่ไม่เป็นกรด ด่าง จึงไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิว หรือ วัสดุเครื่องจักร ENGINE – G สามารถ ขจัดคราบเขม่าของน้ำมัน คราบจารบีที่ติดค้างกับเครื่องจักร เป็นสารละลายเพื่อล้างคราบสกปรกของผิวหน้าโลหะ สามารถ เข้ากับสารละลายไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมัน เหมาะสำหรับเครื่องจักรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือใหญ่ ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทำให้สิ่งสกปรกหลุดได้ออกโดยง่าย ไม่ทำลายผิวหน้าโลหะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม ทองแดง ไม่ทำลายสีที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ ชิ้นส่วน ของเครื่องจักร เหมาะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์พาหนะต่าง ๆ

ENGINE -G

 
REGULAR PRICE :
SALE PRICE :
AMOUNT :
 
Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.