0-2906-3220-1, 0-2906-8093
 

เป็นวิวัฒนาการใหม่ของการตรวจสอบรอยร้าวของโลหะ แก้ว เซรามิค และอื่นๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ ด้วยชุดสเปรย์ 3 ตัว ประกอบด้วย
1. สเปรย์ล้างคราบสกปรก เอ เป็นน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าก่อนทำการตรวจสอบ มีคุณสมบัติในการชำระล้างสูง ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้ า ไม่ทิ้งคราบหลงเหลือ เมื่อสเปรย์ลงผิวงานแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
2. สเปรย์แทรกซึมพลังสูง บี เป็นน้ำยาที่มีอำนาจการแทรกซึมสูง จะเข้าไปทุกซอกทุกมุมของผิวหน้าที่ตรวจสอบ แม้รอย ร้าว จะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม น้ำยานี้ทีลักษณะใส และเป็นสีแดง ให้ฉีดสเปรย์น้ำยาทิ้งไว้ประมาณ 1-10 นาที แล้วทำความ สะอาดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งและสเปรย์ล้างคราบสกปรก เอ จนไม่มีคราบสีแดงหลงเหลือบนผิวหน
3. สเปรย์พัฒนาและแจ้งผล ซี เป็นน้ำยาแจ้งผล มีลักษณะเป็นวุ้นแป้ง เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นผงแป้ งที่มีขนาดเล็กและละเอียดมาก โดยจะดูดซึมน้ำยาแทรกซึม (บี/สีแดง) ขึ้นมาจากรอยร้าวทำให้ทราบถึงตำแหน่ง และขนาดของรอยร้าวได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ใช้น้ำยาสเปรย์นี้เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบผลเป็นที่ต้องการแล้ว สามารถใช้น้ำยานี้ได้ง่ายดาย ด้วยน้ำสะอาด โซลเว้นท์และสารละลายแทบทุกชนิด

G-CHECK

 
REGULAR PRICE :
SALE PRICE :
AMOUNT :
 
Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.