0-2906-3220-1, 0-2906-8093
 

เป็นเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารหล่อลื่นสังเคราะห์ซึ่งช่วยลดการสึกหรอ ถูกออกแบบมาเพื่อ ใช้กับ ลูกปืน ลวดสลิง โซ่ ข้อต่อต่าง ๆ และส่วนประกอบของลูกกลิ้ง ลูกรอก ฯ มีคุณสมบัติในการแทรกซึมลงไปป้องกันสนิม และลด การสึกหรอในการใช้งาน โดยมีสารโมลิบดินั่ม ไดซัลไฟด์ ให้การหล่อลื่นที่ดีต่อระบบ โซ่ลวดสลิง ฯ ลดการสูญเสียและการสึกหรอของผิวพื้นวัสดุทุกชนิดได้ดีป้องกันการจับตายของสนิม ทนความร้อน และทนต่อไอกรด ไอด่าง น้ำและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะผิวโลหะได้ดีแม้กับภาวะในการใช้งานหนัก ลดแรงเสียดทานของหน้าสัมผัสโลหะ ด้วยอณูของสารโมลี่ สะดวกและไม่สิ้นเปลือง เพราะบรรจุในกระป๋องสเปรย์

G-LUBE

 
REGULAR PRICE :
SALE PRICE :
AMOUNT :
 
Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.