0-2906-3220-1, 0-2906-8093
 

สามารถขจัดคราบเขม่าของน้ำมัน คราบจารบีที่ติดข้างกับโมลด์ เป็นสารละลายเพื่อล้างคราบสกปรกของผิวหน้า สามารถ เข้ากับสารละลายไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมัน เหมาะสำหรับเครื่องจักรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือใหญ่ ไม่เป็นสื่อนำ ไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน ไญม่มีส่วนประกอบของคาร์บอนเตรทคลอไรด์ หรือ ไตรคลอโรเอ็ทไทลีนทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกได้โดยง่าย ไม่ทำลายผิวหน้าโลหะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม ไม่ทำลายสีที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เหมาะสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ า คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์พาหนะต่าง ๆ

MOLD – CLEANER

 
REGULAR PRICE :
SALE PRICE :
AMOUNT :
 
Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.