0-2906-3220-1, 0-2906-8093

ตัวล้างโซ่

เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเพื่อล้างทำความสะอาด กำจัด ฝุ่นถนน กรวด ที่ติดอยู่กับโซ่หรือติดกับน้ำยาหล่อลื่นโซ่ ช่วยลดอุปสรรคในการปั่น และช่วยให้อายุการใช้งาน Chain และ Sprockets ยาวนานอย่างที่ควรจะเป็น

Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.