0-2906-3220-1, 0-2906-8093

ANTI SEIZE

เป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรมทั่วไป ช่วยป้องกันการหลอมติดของร่องเกลียวน๊อตของเทอร์ไบท์ ตลับลูกปืน หรือผสมในสารหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อให้ทนต่อสภาวะการทำงานอันหนักได้เป็นอย่างดี สามารถทนความร้อน ได้สูงถึง 2000 องศาฟาเรนไฮด์ ความดัน 100,000 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.