0-2906-3220-1, 0-2906-8093

MOLD – CLEANER

สามารถขจัดคราบเขม่าของน้ำมัน คราบจารบีที่ติดข้างกับโมลด์ เป็นสารละลายเพื่อล้างคราบสกปรกของผิวหน้า สามารถ เข้ากับสารละลายไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมัน เหมาะสำหรับเครื่องจักรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือใหญ่ ไม่เป็นสื่อนำ ไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบหลังการใช้งาน ไญม่มีส่วนประกอบของคาร์บอนเตรทคลอไรด์ หรือ ไตรคลอโรเอ็ทไทลีน

Copy Right 2020 Power By HEiL INTERTRADE CO., LTD.